ΕΜΠ: Σύγκριση κόστους θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες [update]

B2Green avatar
15:03, 17/01/2014

ΕΜΠ: Σύγκριση κόστους θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες [update]

Κυριότερα Σημεία

  • Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων του ΕΜΠ
  • Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων

Το Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων του ΕΜΠ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ πραγματοποίησε τεχνο-οικονομικούς υπολογισμούς σχετικά με κάποιες από τις διαθέσιμες τεχνολογίες θέρμανσης που χρησιμοποιούνται στην Ελληνική αγορά.

Μπορείτε να δείτε το ανανεωμένο κείμενο της μελέτης σε μορφή PDF εδώ.

Επιπλέον, μπορείτε εδώ να δείτε τους δείκτες εκπομπών ανά τύπο καυσίμου & τεχνολογία θέρμανσης.

Συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων δίνεται στο ακόλουθο σχήμα.

Σημαντικό: Τα αποτελέσματα τα οποία παρουσιάζονται σε αυτή τη μελέτη ισχύουν μόνο για τις παραδοχές που έχουν χρησιμοποιηθεί και οι οποίες παρατίθενται στο πλήρες κειμένο της μελέτης.

Κόστος ωφέλιμης θερμικής ενέργειας ανά είδος θερμικού συγκροτήματος

Κόστος ωφέλιμης θερμικής ενέργειας ανά είδος θερμικού συγκροτήματος

Διασύγκριση του συνολικού κόστους της θερμικής ενέργειας διαφότων ειδών θερμικών συγκροτημάτων με ένα συνήθη λέβητα πετρελαίου.

Διασύγκριση του συνολικού κόστους της θερμικής ενέργειας διαφότων ειδών θερμικών συγκροτημάτων με ένα συνήθη λέβητα πετρελαίου. Για τη σύγκριση αυτή έχει θεωρηθεί τιμή πετρελαίου στον καταναλωτή ίση με 1,285€/lt.

 

Ερευνητική ομάδα

Δρ. Εμμανουήλ Κακαράς†,‡
Δρ. Σωτήριος Καρέλλας†
Δρ. Παναγιώτης Βουρλιώτης†
Δρ. Παναγιώτης Γραμμέλης‡
Πλάτων Πάλλης†
Εμμανουήλ Καραμπίνης‡

† Εργαστήριο Ατμοκινητήρων & Λεβήτων, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

‡ Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

B2Green
By B2Green.gr 15:03, 17/01/2014

Ψάχνεις για θέρμανση;
Ζήτα προσφορά εδώ!