Προσομοίωση & σύγκριση 5 συστημάτων ηλιακού κλιματισμού με μηχανή απορρόφησης

B2Green avatar
10:18, 14/12/2015

Προσομοίωση & σύγκριση 5 συστημάτων ηλιακού κλιματισμού με μηχανή απορρόφησης

Κυριότερα Σημεία

Παραθέτουμε την πολύ ενδιαφέρουσα διπλωματική εργασία του κ. Νικόλαου Ζέρβα, με τίτλο "Προσομοίωση συστημάτων ηλιακού κλιματισμού με μηχανή απορρόφησης και σύγκρισή τους με τη βοήθεια του λογισμικού TRANSYS", η οποία εκπονήθηκε στον Τομέα Θερμότητας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με επιβλέποντα τον λέκτορα του τομέα, κο Τζιβανίδη Χρήστο.

Σχετικά με το αντικείμενο της διπλωματικής, ο κ. Ζέρβας αναφέρει:

Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά και συγκρίνει 5 διαφορετικά συστήματα ηλιακού κλιματισμού απορρόφησης, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Στόχος της είναι να βρεθεί ποιο από αυτά είναι το πιο συμφέρον οικονομικά, με επιπλέον κριτήριο όμως τη διείσδυση της ανανεώσιμης ενέργειας του ήλιου στον κλιματισμό ενός κτιρίου, προς επίτευξη του στόχου ενός κτιρίου αυξημένης ενεργειακής αποδοτικότητας, φιλικότερου στο περιβάλλον. Στο 1ο κεφάλαιο της εργασίας αναλύεται η απαραίτητη σχετική θεωρία, συγκεκριμένα αναφέρονται οι πηγές ενέργειας και ιδιαίτερα οι ανανεώσιμες, παρουσιάζονται τεχνολογίες εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας και τέλος, αναλύονται τα πιο κοινά συστήματα κλιματισμού, με έμφαση στην ψύξη απορρόφησης. Στο 2ο κεφάλαιο εξηγούνται οι βασικές λειτουργίες του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε για την προσομοίωση, του TRNSYS 16. Στο 3ο κεφάλαιο, εξηγείται βήμα-βήμα η κατασκευή των 5 συστημάτων στο TRNSYS. Πρόκειται για τις εξής 5 παραλλαγές πηγής ενέργειας (θερμότητας) ενός ψύκτη απορρόφησης:

  • Από επίπεδους ηλιακούς συλλέκτες
  • Από επίπεδους ηλιακούς συλλέκτες σε συνδυασμό με ηλεκτρικό λέβητα
  • Από επίπεδους ηλιακούς συλλέκτες σε συνδυασμό με αντλία θερμότητας
  • Από συλλέκτες παραβολικού κοίλου
  • Από συλλέκτες παραβολικού κοίλου σε συνδυασμό με ηλεκτρικό λέβητα

Στο 4ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης και εξηγούνται οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για τη βελτιστοποίηση των ρυθμιζόμενων παραμέτρων στο TRNSYS. Στο 5ο γίνεται οικονομική αξιολόγηση των συστημάτων και εκλέγεται το βέλτιστο σύστημα, με τα κριτήρια που αναφέρθηκαν. Τέλος, στο 6ο κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα τα οποία συνοψίζουν τη δουλειά που πραγματοποιήθηκε και αναφέρονται προτάσεις για μελλοντική έρευνα πάνω σε σχετικά θέματα.

Μπορείτε να διαβάσετε την πολύενδιαφέρουσα διπλωματική εργασία, εδώ.

B2Green
By B2Green.gr 10:18, 14/12/2015

Ψάχνεις για θέρμανση;
Ζήτα προσφορά εδώ!