ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.: Ευνοϊκή η ρύθμιση για την αυτόνομη θέρμανση αλλά απαιτούνται προσθήκες

B2Green avatar
15:03, 30/01/2017

ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.: Ευνοϊκή η ρύθμιση για την αυτόνομη θέρμανση αλλά απαιτούνται προσθήκες

Κυριότερα Σημεία

Με επιστολή της προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταθάκη, η Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης - Ενέργειας (ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε) τοποθετείται θετικά στην πρόσφατα ψηφισμένη διάταξη για την αυτόνομη θέρμανση, τονίζοντας όμως πως απαιτούνται πρόσθετοι εφαρμοστικοί νόμοι για να καλυφθούν περισσότερες περιπτωσεις και εξαιρέσεις.

Αναλυτικά, στην επιστολή αναφέρονται τα ακόλουθα:

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,

Με αφορµή την πρόσφατη ψήφιση του νόµου 4447/2016 µε θέµα «Χωροταξικός σχεδιασµός – Βιώσιµη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ τ. Α΄ αρ. φ. 241/23.12.2016) θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για τις απόψεις της Ένωσης σε σχέση µε το άρθρο 39 («Μέρος Β΄:∆ιατάξεις Αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας»), το οποίο φαίνεται να θεσπίζει (προστιθέµενο στην § 7 του άρθρου 11 του ν. 4342/2015) κατ' αρχήν το δικαίωµα σε χρήστες διαµερισµάτων να εγκαταστήσουν σύστηµα ανεξάρτητης θέρµανσης από εκείνο της κεντρικής εγκατάστασης, χωρίς να απαιτείται προηγούµενη έγκριση ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης («οργάνου»).

Η «Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρµανσης και Ενέργειας», εδώ και πολλά χρόνια τάσσεται θετικά προς την παροχή δυνατότητας ανεξαρτητοποίησης των διαµερισµάτων, στην παροχή και χρήση θέρµανσης αυτών.

Από την αρχή της κρίσης το 2009, υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά τα οποία λόγω της οικονοµικής δυσχέρειας άλλων ενοίκων της πολυκατοικίας, ή και της αδυναµίας λήψης κοινής απόφασης, καθίστανται όµηροι της οικονοµικής αυτής ανέχειας µε συνέπεια να στερούνται του κοινωνικού αυτού στοιχειώδους, κατά τα άλλα αγαθού. Η υποταγή τελικά χρηστών διαµερισµάτων στη συλλογική αυτή στέρηση, τους αναγκάζει να καταφεύγουν σε λύσεις ανθυγιεινές και πρακτικά αναποτελεσµατικές (π.χ. ξυλόσοµπες) και αντιοικονοµικές (π.χ. ηλεκτρικές θερµάστρες).

Η πραγµατική αυτή κατάσταση της «συλλογικής» κατάργησης της λειτουργίας της κεντρικής θέρµανσης δεν είναι µόνο ότι προσοµοιάζει (δυστυχώς) µε τριτοκοσµικές συνθήκες καθηµερινής διαβίωσης, αλλά ενέχει και την αυταρχική επιβολή της υποχρέωσης να υποταχθούν όλοι οι χρήστες των διαµερισµάτων στο καθεστώς της στέρησης της θέρµανσης έστω και εάν αυτή αποτελεί για ορισµένους από αυτούς απόλυτη και πρωταρχική αναγκαιότητα (έναντι της ενδεχόµενης στέρησης άλλων αγαθών) λόγω της συµβίωσης µε ηλικιωµένους, µε ασθενείς, µε ανήλικα παιδιά κ.λπ.

Το µέχρι πριν την ψήφιση του νόµου 4447/2016 καθεστώς χρήσης της κεντρικής θέρµανσης στις πολυκατοικίες απαγόρευε την ανεξαρτητοποίηση ενός διαµερίσµατος, πλην της περίπτωσης της ανεξαρτητοποίησης µε λέβητα φυσικού αερίου, οπότε αρκούσε το 50%+1. Οι µοναδικοί λόγοι που ενδεχόµενα θα µπορούσαν να δικαιολογήσουν την κρίση του νοµοθέτη της απαγόρευσης της ανεξαρτητοποίησης είναι αποκλειστικά τεχνικοί:

  1. Τα θερµαινόµενα διαµερίσµατα προσφέρουν δωρεάν θερµότητα στα γειτνιάζοντα µη θερµαινόµενα διαµερίσµατα.
  2. Ο βαθµός απόδοσης του λέβητα µειώνεται όσο µειώνονται οι ανάγκες θέρµανσης των διαµερισµάτων που του αναλογούν.

Ως προς τον πρώτο λόγο, τα διαµερίσµατα των οποίων οι χρήστες θέλουν να ανεξαρτητοποιηθούν στην συντριπτική πλειονότητα θα προσφέρουν παρά θα δέχονται θερµότητα από τα γειτονικά.

Ως προς τον δεύτερο λόγο, η µείωση του βαθµού απόδοσης της κεντρικής εγκατάστασης που προκύπτει από την ανεξαρτητοποίηση ενός διαµερίσµατος θα είναι σε κάθε περίπτωση πολύ µικρότερη από αυτή που συντελείται όταν ένα σύστηµα κεντρικής θέρµανσης µετατρέπεται σε σύστηµα αυτονοµιών. Εφόσον λοιπόν το δεύτερο, αποτελεί τα τελευταία χρόνια ένα βασικό µέσο εξοικονόµησης ενέργειας, θα ήταν οξύµωρο να επικαλείται κάποιος την µείωση του βαθµού απόδοσης την οποία επιφέρει η ανεξαρτητοποίηση ενός διαµερίσµατος.

Εν κατακλείδι, η λειτουργική ανεξαρτητοποίηση ενός διαµερίσµατος από την αδρανή ή υπολειτουργούσα ή αντιοικονοµική κεντρική θέρµανση της πολυκατοικίας, υπό τις παρούσες – δυστυχώς µόνιµες πλέον – συνθήκες φτώχιας και εγκατάλειψης, θα προσφέρει στους χρήστες του το βασικό αγαθό της θέρµανσης, χωρίς να αποστερεί από τους υπολοίπους κάποιο αγαθό ή να βλάπτει τα δικαιώµατά τους. Σε κάθε περίπτωση η συγκεκριµένη διάταξη θα ευνοήσει εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες διαµερισµάτων πολυκατοικιών.

Κύριε Υπουργέ,

Η Ένωσή µας είναι κατ' αρχήν θετική στο πνεύµα του νέου νόµου. Παρά ταύτα, προκειµένου να θεµελιωθεί πραγµατικά το δικαίωµα όσων θέλουν να «ανεξαρτητοποιηθούν» θα πρέπει να ψηφιστούν και άλλοι εφαρµοστικοί νόµοι, οι οποίοι θα ρυθµίζουν όσο το δυνατόν περισσότερες περιπτώσεις και εξαιρέσεις.

Είµαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε τεχνική αποσαφήνιση ή διευκρίνηση.

Με εκτίµηση,

Βασίλης Τοιχοµίδης
Πρόεδρος ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.

B2Green
By B2Green.gr 15:03, 30/01/2017

Ψάχνεις για θέρμανση;
Ζήτα προσφορά εδώ!