Όλα όσα χρειάζεστε για να βάλετε φυσικό αέριο με επιδότηση

B2Green avatar
12:25, 08/10/2014

Όλα όσα χρειάζεστε για να βάλετε φυσικό αέριο με επιδότηση

Κυριότερα Σημεία

  • Μέσω ΔΕΗ η πιστοποίηση δικαιούχων
  • Πρακτικό γενικής συνέλευσης πολυκατοικίας
  • Αντίγραφο οικοδομικής άδειας ακινήτου
Σε χιλιάδες νοικοκυριά θα τους δοθεί η δυνατότητα να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επιδότησης για αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με λέβητες φυσικού αερίου, με μοναδικό περιοριστικό κριτήριο τις τιμές ζώνης των περιοχών.

Σύμφωνα με την προκήρυξη του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, θα πιστοποιείται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ ποιες από τις κατοικίες σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία θα βρίσκονται εντός του επιδοτούμενου ορίου τιμής ζώνης, δηλαδή έως τα 2.500 ευρώ/τ.μ.  Τα διαθέσιμα κεφάλαια αφορούν 10 εκατ. ευρώ για την Αττική, 2 εκατ. για την Κεντρική Μακεδονία και 3 εκατ. στη Θεσσαλία. Εκτιμάται ότι στο πρόγραμμα θα ενταχθούν 30.000 νοικοκυριά στην Αττική, 7.000 στη Θεσσαλονίκη και 9.000 στη Θεσσαλία. Το πρόγραμμα επιδοτεί σε ποσοστό 60% το συνολικό επιλέξιμο κόστος της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου με ανώτατο ποσό τα 5.500 ευρώ (για μεγάλες πολυκατοικίες), με τον ωφελούμενο να καταβάλλει στον εγκαταστάτη μόνο τη δική του συμμετοχή. Αν για παράδειγμα, σε μια πολυκατοικία 20 διαμερισμάτων η συνολική δαπάνη είναι 9.000 ευρώ, δεδομένου ότι τα 5.500 ευρώ επιδοτούνται (60%), ο δικαιούχος θα πληρώσει από την τσέπη του μόνο 3.500 ευρώ.

Έτσι, εκτός από τον λογαριασμό της ΔΕΗ, στη λίστα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι αιτούντες στις τρεις ΕΠΑ είναι και το  πρακτικό της γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας για την εγκατάσταση συστήματος φυσικού αερίου, όπου θα προσδιορίζονται και τα ποσοστά συνιδιοκτησίας του συνόλου των ιδιοκτησιών, καθώς επίσης ποια διαμερίσματα είναι θερμαινόμενα από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης. Παράλληλα, απαιτείται αντίγραφο οικοδομικής άδειας του ακινήτου και η αίτηση συμμετοχής, καθώς και οικονομική προσφορά από εγκατάσταση για το κόστος της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, με βάση το κατάλληλο υπόδειγμα.

Διαδικασία,  έγκριση και καταβολή

Η δημόσια διαβούλευση για την οποία ολοκληρώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου και μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα προκηρυχθεί επίσημα. Τότε, θα ξεκινήσει και η υποβολή των αιτήσεων, με καταληκτική προθεσμία για την κατάθεση  δικαιολογητικών την 30η Ιουλίου 2015. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται από τη διαδικτυακή πύλη του ΥΠΕΚΑ, όσο και από τις ιστοσελίδες των τριών ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας. Όταν ο δικαιούχος ενημερωθεί ότι η αίτησή του εγκρίνεται και εντός είκοσι ημερών τότε μέσα σε 20 ημέρες θα πρέπει να προσκομίσει υπογεγραμμένη σύμβαση παροχής φυσικού αερίου. Αν δεν το κάνει τότε χάνει το σχετικό ποσό επιχορήγησης.

Στη συνέχεια η αρμόδια ΕΠΑ αναλαμβάνει να κατασκευάσει το σημείο παροχής, και να τοποθετήσει τον μετρητή και ο  κάθε εγκαταστάτης θα πρέπει να καταθέσει στην ΕΠΑ μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης προκειμένου να ελεγχθεί από την ίδια την ΕΠΑ κατά πόσο υπάρχει απόκλιση ή όχι από τα όσα προέβλεπε η αρχική οικονομική προσφορά, η οποία και είχε υποβληθεί μαζί με τα δικαιολογητικά. Αν από τη μελέτη προκύπτει πράγματι απόκλιση, τότε θα πρέπει να υποβληθεί νέα προσφορά. Αν δεν προκύπτει αυξημένο κόστος έναντι του αρχικού, τότε ο δικαιούχος πρέπει να ρωτήσει την ΕΠΑ αν και εφόσον είναι διαθέσιμο το υπερβάλλον ποσό επιχορήγησης.

Η πληρωμή στον εγκαταστάτη θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση της πιστοποίησης από τις τρεις ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, ότι δηλαδή τηρήθηκαν τα όσα περιγράφονταν στην αρχική προσφορά. Τα ποσά που αναλογούν σε κάθε δικαιούχο, θα καταβάλλονται από το ΥΠΕΚΑ σε ένα λογαριασμό, τον οποίο και θα τηρεί η κάθε ΕΠΑ και πως θα εισπράξουν τα ποσά που τους αναλογούν σε τρεις δόσεις : Μια προκαταβολή 30% με την έναρξη του προγράμματος, ένα άλλο 30% στις αρχές του νέου έτους, και το υπόλοιπο ποσό με τη λήξη του, γύρω στον Ιούλιο του 2015. Ανάλογα με το ύψος της προκαταβολής και το πότε θα τους εκταμιευθεί, θα μπορούν και οι ΕΠΑ να κάνουν τις πληρωμές στους εγκαταστάτες.

της Ελένης Στεργίου
 
B2Green
By B2Green.gr 12:25, 08/10/2014

Ψάχνεις για θέρμανση;
Ζήτα προσφορά εδώ!