Υπολογισμός κατανάλωσης ενέργειας θέρμανσης με υπέρυθρη ακτινοβολία, από το Ε.Μ.Π. [5 παραδείγματα]

B2Green avatar
11:34, 18/08/2014

Υπολογισμός κατανάλωσης ενέργειας θέρμανσης με υπέρυθρη ακτινοβολία, από το Ε.Μ.Π. [5 παραδείγματα]

Κυριότερα Σημεία

  • Πέντε διαφορετικά σενάρια λειτουργίας
  • Με ημερήσιο & νυχτερινό τιμολόγιο ρεύματος
  • Σενάρια με διαφορετική εγκατεστημένη ισχύ
Το Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων του ΕΜΠ, στα πλαίσια του ελέγχου των ισχυρισμών των προϊόντων θέρμανσης με υπέρυθρη ακτινοβολία, πραγματοποίησε υπολογισμό κόστους της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τη χρήση πάνελ θέρμανσης με υπέρυθρη ακτινοβολία για πέντε σενάρια λειτουργίας για διαφορετικές εγκατεστημένες ισχείς.

Το πρώτο σενάριο (Σενάριο 1) αφορούσε την τιμολόγηση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας για ημερήσιο τιμολόγιο ΔΕΗ (τιμολόγιο Γ1 με ισχύ από την 1/1/2013), το δεύτερο σενάριο (Σενάριο 2) αφορούσε τη χρήση κατά 60% του ημερήσιου τιμολογίου ΔΕΗ και κατά 40% του νυχτερινού τιμολογίου και ζώνης μειωμένης χρέωσης ΔΕΗ (τιμολόγιο Γ1Ν με ισχύ από την 1/1/2013), το τρίτο σενάριο (Σενάριο 3) αφορούσε τη χρήση κατά 50% του ημερήσιου τιμολογίου ΔΕΗ και κατά 50% του νυχτερινού τιμολογίου και ζώνης μειωμένης χρέωσης ΔΕΗ (τιμολόγιο Γ1Ν με ισχύ από την 1/1/2013), το τέταρτο σενάριο (Σενάριο 4) αφορούσε τη χρήση κατά 40% του ημερήσιου τιμολογίου ΔΕΗ και κατά 60% του νυχτερινού τιμολογίου και ζώνης μειωμένης χρέωσης ΔΕΗ (τιμολόγιο Γ1Ν με ισχύ από την 1/1/2013), το πέμπτο σενάριο (Σενάριο 5) αφορούσε τη χρήση κατά 20% του ημερήσιου τιμολογίου ΔΕΗ και κατά 80% του νυχτερινού τιμολογίου και ζώνης μειωμένης χρέωσης ΔΕΗ (τιμολόγιο Γ1Ν με ισχύ από την 1/1/2013).

Για όλα τα σενάρια πραγματοποιήθηκαν υπολογισμοί του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας σε €/kWhel για λειτουργία των πάνελ 6 ώρες σε καθημερινή βάση.

Δείτε το πλήρες κείμενο της μελέτης εδώ.
.
B2Green
By B2Green.gr 11:34, 18/08/2014

Ψάχνεις για θέρμανση;
Ζήτα προσφορά εδώ!