Το ΦΕΚ με την απόφαση για την εγκατάσταση ατομικού λέβητα αερίου με επιδότηση

B2Green avatar
13:40, 17/11/2014

Το ΦΕΚ με την απόφαση για την εγκατάσταση ατομικού λέβητα αερίου με επιδότηση

Κυριότερα Σημεία

  • Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής
  • Προϋποθέσεις για τις κατοικίες
  • Επιδότηση εγκατάστασης
Χρονικό περιθώριο έως τις 30 Απριλίου 2015 το αργότερο θα έχουν οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να εγκαταστήσουν ατομικό λέβητα φυσικού αερίου εξασφαλίζοντας επιδότηση.

Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος η οποία καθορίζει όλες τις λεπτομέρειες και τις προϋποθέσεις ένταξης στη δράση «αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες».

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία,
β) έχουν σε ιδιοκτησία τους που χρησιμοποιείται ως κατοικία, και όχι ως επαγγελματικός χώρος, σύστημα θέρμανσης πετρελαίου εν λειτουργία,
γ) έχουν συνάψει σύμβαση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου από τις 25/09/2014 και μετά, ημερομηνία κατά την οποία έγινε η ανακοίνωση της δράσης (δηλ. στις 24/09/2014 δεν έχουν σε ισχύ σύμβαση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου).

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη στη δράση, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

− Είναι μονοκατοικία, πολυκατοικία για το τμήμα της που αφορά στο σύνολο των διαμερισμάτων του κτηρίου, ή μεμονωμένο διαμέρισμα.
− Βρίσκεται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.500 €/τ.μ., όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στις 30/06/2014.
− Βρίσκεται στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας, σε σημεία με δίκτυο χαμηλής πίεσης φυσικού αερίου και δύναται να συνδεθεί και τροφοδοτηθεί από την αρμόδια Εταιρία Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) της περιοχής.
− Φέρει οικοδομική άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο.

Για να χαρακτηρισθεί μία πολυκατοικία επιλέξιμη πρέπει τουλάχιστον το 50% των θερμαινόμενων, από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης, ιδιοκτησιών (διαμερίσματα και μη) να χρησιμοποιείται ως κατοικία. Δεν χαρακτηρίζονται ως επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου).

Πώς να πάρεις επιδότηση για να εγκαταστήσεις ατομικό λέβητα αερίου

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων μπορεί να έρθει πιο κοντά ανάλογα με τη ζήτηση. Το πρόγραμμα έχει έναν συγκεκριμένο προϋπολογισμό (15 εκατ. ευρώ). Αν οι πόροι που εξασφαλίζονται μέσω ΕΣΠΑεξαντληθούν, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί ταχύτερα.

Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά έως τις 30 Ιουλίου του 2015.

Δείτε την απόφαση εδώ.
 
B2Green
By B2Green.gr 13:40, 17/11/2014

Ψάχνεις για θέρμανση;
Ζήτα προσφορά εδώ!